dilluns, 15 de juny del 2009

sabàtic -a[de sàbat]
adj Relatiu o pertanyent al sàbat. Descans sabàtic. Any sabàtic.Font: Diccionari de l'Enciclopèdia